Σχετικά με μας

Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση / Φωτορεαλισμός

Η τρισδιάστατη αναπαράσταση αντικειμένων, κτηρίων και γενικώς της όποιας ιδέας, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι κάθε αρχιτεκτονικής πρότασης και μελέτης. Με τη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων, τα οποία προσομοιώνουν τους όγκους, το φωτισμό, τα υλικά και τις οπτικές γωνίες, επιτυγχάνεται η βέλτιστη φωτορεαλιστική απεικόνιση του υπό κατασκευή έργου.

Το 3D modeling ως εργαλείο, παρέχει ένα νέο και ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, για την ρεαλιστικότερη και πληρέστερη αντίληψη κάθε πρότασης που πρόκειται να υλοποιηθεί. Περιγράφει με σαφήνεια και λεπτομέρεια τη δομή και την γενικότερη αισθητική του αντικειμένου ή/και του χώρου. Παράλληλα, είναι η πιο ευέλικτη, οικονομική και αξιόπιστη λύση, κατά τη διαδικασία των όποιων αλλαγών και διορθώσεων, μέχρι την οριστικοποίηση του σχεδιασμού. Αποτελεί ουσιαστικά, το μέσο έκφρασης το οποίο μπορεί να εγγυηθεί την πιο πιστή αποτύπωση, διότι εκτός των άλλων εμπλουτίζει το αποτέλεσμα με μία απαράμιλλη "ατμόσφαιρα".

Είτε πρόκειται για γεωμετρίες και χώρους, είτε για πιο αφαιρετικές συνθέσεις, πλέον το σχέδιο δύναται να αποτυπωθεί και το όραμα να προβληθεί σε υψηλό επίπεδο ρεαλισμού. Με τον φωτορεαλισμό η ιδέα γίνεται πραγματικότητα, πολύ πριν υλοποιηθεί.

3Dimentor

Ο Γεωργακόπουλος Αλέξανδρος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Σπούδασε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Λόγω της φύσης και του αντικειμένου της σχολής, από τα πρώτα χρόνια σπουδών ήρθε σε επαφή με λογισμικά ψηφιακού σχεδιασμού, φωτορεαλισμού και γραφιστικής σχεδίασης, εισάγοντας τον στο κόσμο της τρισδιάστατης ψηφιακής αναπαράστασης.

Αντιλαμβανόμενος τα προτερήματα και τις δυνατότητες αυτών των προγραμμάτων, αποφάσισε να ασχοληθεί ενδελεχώς με το 3D Modeling και το Graphic Design ως μέσα απόδοσης αντικειμένων, χώρων και καλλιτεχνικών ιδεών. Ακολούθησαν κύκλοι μαθημάτων, διαδικτυακά σεμινάρια και κυρίως διαρκής ενημέρωση, επιμόρφωση και πρακτική εξάσκηση. Η απόκτηση αυτών των γνώσεων και δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με τα θεωρητικά και αισθητικά ερεθίσματα που παρείχε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, δημιούργησαν ένα εξειδικευμένο υπόβαθρο, πάνω στο οποίο δομήθηκαν και εξελίσσονται συνεχώς τα έργα, η δουλειά και η θεώρηση γύρω από το εν λόγω αντικείμενο.

Η πρακτική άσκηση στο τεχνικό γραφείο του Πολυχρονόπουλου Λυκούργου, οι συνεργασίες και οι συμμετοχές σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, εμπλούτισαν ποσοτικά και ποιοτικά τα έργα και τις δημιουργίες, καθώς και τον ίδιο σε επίπεδο γνώσεων και επαγγελματικών εμπειριών, καθιστώντας εφικτή την υλοποίηση ενός στόχου˙ αυτόν του 3Dimentor.

Σκοπός του 3Dimentor είναι η παροχή άρτιων τεχνικά και αισθητικά αποτελεσμάτων φωτορεαλισμού και γραφιστικής σχεδίασης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των συνεργατών ή των πελατών, με γνώμονα την συνεχή εξέλιξη στον - αστείρευτων δυνατοτήτων - ψηφιακό κόσμο.

Συνεργάτες

B.M. Architecture and Design
Τσιουμπρής Χαράλαμπος & Ματιάτου Μαρίνα
www.bmarchitecture.gr

Μάκος Ανδρέας Ορφέας
Interaction and UX Design Engineer
www.linkedin.com/in/aomakos

Τεχνικό Γραφείο Λυκούργου Β. Πολυχρονόπουλου
http://www.lycourgos.gr